Tuesday, October 28, 2014


មុនពេលដែលភពផែនដីមានសភាពមកដូចបច្ចប្បន្ននេះភពផែនដី
ត្រូវឆ្លងកាត់នូវបាតុភូតធម្មជាតិជាច្រើនលានម៉ឺនឆ្នាំ។
 មុនពេលដែលគ្មានភពព្រះច័ន្ទ ការធ្វើដំណើររបស់ភព ផែនដីមានលក្ខណវិលចុះវិលឡើងដែលគ្មានទិសដៅពិតប្រាកដ
ជុំវិញព្រះអាទិត្យ ហើយមាន      រយៈពេលខ្លី គឺមានតែ ៦ម៉ោង ប៉ុនណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃហើយមានសភាពមិនទៀងទាត់។ មានពេលមួយដែលភពផែនដីត្រូវជួបនូវបាតុភូតដ៏ធំអស្ចារ្យ
 ដោយការផ្ទុះនៃ ប៊ីគ ប៉ែង (Bing Bang) ដែលបានកំទេចភព
ផែនដីអោយក្លាយជាបំណែកតូចៗ​ បង្កើតបានជាភពជាច្រើន
នៅក្នុងលំហដូចជាភពព្រះអាទិត្យជាដើម ជាពិសេសគឺ
បង្កើតបានជា ភពព្រះច័ន្ទ ជាភពដែលកើតចេញពីបំណែកនៃ
ការផ្ទុះ ប៊ីគ ប៉ែង (Bing Bang) នោះឯង ទើបធ្វើអោយភព
ផែនដីរបស់យើងមានលំនឹង ក្នុងការវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យមាន
លក្ខណជារាងស្វែរិ៍ ដែលបង្កើតបានជា ២៤ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ​ហើយបង្កើតបានជារដូវផ្សេងៗនៅលើភពផែនដីយើងនេះ។ បុព្វបុរសយើងបានប្រសិទ្ធនាមអោយភពព្រះអាទិត្យថាជាព្រះបិតា ចំណែកឯភពព្រះច័ន្ទជាម្តាយ​ ើហើយជាហេតុដែលអាចអោយ
ភពផែនដីមានលំនឹងបានដោយសារតែមានទំនាញរវាងទាំងពីរគឺ
ភពផែនដី និង ភពព្រះច័ន្ទ (អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តបាននិយាយថាៈ ភពផែនដីប្រៀបបានទៅនឹងមេដែកមួយដ៏ធំដែលអាចទាញនូវ
វត្ថុជាច្រើនអោយមកជិតវា)។ នៅពេលដែលការបំបែកចេញជាភព
ផ្សេងៗហើយភពផែនដីរបស់យើងក៏មានភាវរស់មួយ
ចំនួនដែលមានជីវិតរស់នៅក្នុងទឹង ហើយរុក្ខជាតិក៏មានជីវិតនៅ
លើផែនដីនេះដែរ។​ តែប្រហែល​​ 30 million years ago  រុក្ខជាតិ
ទាំងនោះបានងាប់ហើយកប់ក្នុងដី ពេលយូរទៅរុក្ខជាតិដែល
រលួយទាំងអស់នោះក៏បង្កើតបានជាប្រេង។ ប្រហែលជា

 250 Million Year ago មានការផ្ទុះភ្នំភ្លើងដ៏ធំបំផុតនៅលើ

ផែនដីនេះ ហើយបានធ្វើអោយជីវិតសត្វនិងរុក្ខជាតិស្ទើរតែទាំង

អស់បានស្លាប់ នឹង ងាប់ បន្ទាប់មកសត្វដាយណូស័រ ក៏មានវត្ត

មាននៅលើភពផែនដីនេះ​ ប្រហែលជា​ 116 Million  Years ago

 ប្រហែល ជា 650 000 00 ឆ្នាំមុន មានអាចម៍ផ្កាយមួយយ៉ាងធំ

បានធា្លក់មកលើផែនដី ពេលនោះផែនដីទាំងមូលត្រូវបានបំផ្លាញ​ ហើយបានបិទបាំងព្រះអាទិត្យដោយពពកនិង ធូលីជាច្រើន 

 ដែលធ្វើឲ្យយុគ្គ​របស់ដាយណូស័រក៏បានផុតពូជនៅពេលនោះទៅ។

 បន្ទាប់ពីការផុតពូជរបស់សត្វ ដាយណូស័រ ក៏បានបន្សល់ទុកនូវ 
ជីវិតសត្វ និងថនិកសត្វមួយចំនួន ដែលជាពពួកសត្វដែលចិញ្ចឹម
កូនដោយទឹកដោះនិងមានម្រាមដៃសម្រាប់កាន់នូវវត្ថុផ្សេងៗ។


 
ក្នុងវីដេអូ ឯកសារនេះនិងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីការកកើតឡើង
នៃភពផែនដី រួមទាំងភាវៈរស់ទាំងអស់ដែលបានកកើតឡើង
នៅលើភពផែនដីនេះ ក៏ដូចជាដើមកំណើតរបស់មនុស្ស ដែល
ក្នុងវីដេអូនេះបានបង្ហាញថា មនុស្សយើងមានប្រភពចេញពី
តំបន់តែមួយ គឺមកពីទ្វីបអាព្រិចហើយក៏មានការផ្លាស់ប្តូរលំនៅ
ដ្ឋានមកកាន់តំបន់ផ្សេងៗ រហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះ។​ នេះសបញ្ជាក់
ថា មនុស្សយើងមានម្តាយតែមួយគឺចេញពីទ្វីបអាព្រិច។ វីដេអូ
មានរយៈពេលពីរម៉ោង មានចំណងជើងថាៈ ប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់
ភពផែនដីក្នុងរយៈពេល២ម៉ោង (History of the world in 2 hours)៕

 


0 comments:

Post a Comment